O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Meno a priezvisko:

Vek:

Čo by som v prvom rade ovplyvnil, keby som bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Ja?:

Uveď najdôležitejšie problémy, alebo témy o mladých a pre mladých, o ktorých si myslíš, že by ich nové vedenie mesta Prievidza malo riešiť? Môžeš uviesť aj návrhy riešení.:

Aký verejný prísľub očakávaš ako mladý človek od kandidáta na poslanca MsZ Prievidza alebo primátora mesta Prievidza?:

Prosíme o vyplnenie všetkých polí ankety.Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza