O samospráve
Kandidáti
Monitoring sµubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísµub
Otvorený list primátorovi

Tlačová správa - 10. október 2006

Tlačová správa vydaná mestom Prievidza. Stiahnu» PDF

Zoznam kandidátov:

Volebný obvod č. 1
Volebný obvod č. 2
Volebný obvod č. 3
Volebný obvod č. 4
Volebný obvod č. 5
Volebný obvod č. 6
Volebný obvod č. 7
Kandidáti na primátora mesta Prievidza

Na stiahnutie

Dotazník pre kandidátov na poslanca MsZ Prievidza Stiahnu» DOC
Dotazník pre kandidátov na primátora Mesta Prievidza Stiahnu» DOC

p±tros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza