O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebný obvod č. 1

I. VO - Námestie Slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník

Mestská volebná komisia Prievidzi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Katarína Bubnášová, Mgr., 55 r., stredoškolská učiteľka, Prievidza, Nábrežie A. Kmeťa 27, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 2. Mikuláš Ďurják, 63 r., dôchodca, Prievidza, Dlhá ulica 44, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 3. Otto Fábrik, 45 r., živnostník, Prievidza, Dlhá ulica 36, SMK-MKP
 4. Ladislav Gelačák, 60 r., referent, Prievidza, Ulica A. Škarvana 2, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 5. Pavol Gregor, 56 r., pracovník SBS, Prievidza, Dlhá ulica 48, SLNKO
 6. Pavel Grexa, 64 r., dôchodca, Prievidza, Fialková ulica 31, KSS
 7. Ján Hlaváč, 53 r., robotník, Prievidza, Mariánska ulica 15, ZRS
 8. Jozef Kobela, Ing. Mgr., 45 r., učiteľ, Prievidza, Urbárska ulica 18, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 9. Rastislav Košovský, 55 r., živnostník, Prievidza, Lúčna ulica 14, SMK-MKP
 10. Dušan Krähenbil, 46 r., technik, Prievidza, Majerská ulica 6, SMER, SNS
 11. Juraj Kupčok, Ing., 30 r., manažér, Prievidza, Kútovská ulica 11, nezávislý kandidát
 12. Ľubomír Kutaš, Ing., 41 r., prednosta MsÚ Bojnice, Prievidza, Ulica M. Hodžu 3, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 13. Jozef Loja, MUDr, CSc., 60 r., lekár, Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 41, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 14. Milan Machalec, Ing., MPH, 49 r., manažér, auditor, Prievidza, Ulica A. Škarvana 4, ANO, DSS, HZD, SF
 15. Juraj Meliško, Bc., 34 r., súdny exekútor, Prievidza, Lúčna ulica 43, nezávislý kandidát
 16. Anton Mišák, 63 r., okr. tajomník SMER-SD, Prievidza, Nezábudková ulica 4, SMER, SNS
 17. Ján Mjartan, Ing., 38 r., bankový pracovník, Prievidza, Majerská ulica 8, ANO, DSS, HZD, SF
 18. Rastislav Nedas, Ing., 37 r., živnostník, Prievidza, Kútovská ulica 3, SMER, SNS
 19. Peter Petráš, 48 r., technik, Prievidza, Poľná ulica 33, SZ
 20. Jozef Polerecký, Ing., 58 r., učiteľ, Prievidza, Ulica B. Slančíkovej 13, SMER, SNS
 21. Stanislav Rajnoha, 60 r., dôchodca, Prievidza, Ulica A. Hlinku 37, SMER, SNS
 22. Gabriel Schlossár, 65 r., technik, Prievidza, Športová ulica 40, ANO, DSS, HZD, SF
 23. Jaroslav Šimo, 57 r., podnikateľ, Prievidza, Konvalinková ulica 32, SMER, SNS
 24. Štefan Škríp, Ing., 57 r., poradca ministra, Prievidza, Klinčeková ulica 23, SMER, SNS
 25. Anton Špeťko, Ing., 55 r., stredoškolský učiteľ, Prievidza, Dlhá ulica 20, nezávislý kandidát
 26. Eva Tomanová, 48 r., riaditeľka spoločnosti, Prievidza, Ulica A. Škarvana 2, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 27. Július Urík, 57 r., dôchodca, Prievidza, Dlhá ulica 20, nezávislý kandidát

Späť na zoznam volebných obvodov

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza