O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebný obvod č. 4

IV. VO - Kopanice

Mestská volebná komisia Prievidzi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Miloš Beseda, Ing., 43 r., manažér, Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 49, SMER, SNS
 2. Valéria Cechová, JUDr., 57 r., advokátka, Prievidza, Koceľova ulica 4, SZ
 3. Ida Čunderlíková, 56 r., ekonómka, Prievidza, Ulica M. Gorkého 33, SMER, SNS
 4. Milan Dérer, Ing., 47 r., podnikateľ, Prievidza, Koncová ulica 50, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 5. Igor Detko, Ing., 33 r., manažér, Prievidza, Ulica M. Gorkého 26, SZ
 6. Michal Dobiaš, 29 r., projektový manažér, Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 18, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 7. Tibor Dobiš, Ing., 52 r., technik, Prievidza, Makovického ulica 4, SMER, SNS
 8. Viliam Dobrotka, Bc., 53 r., manažér, Prievidza, Na karasiny 69, ANO, DSS, HZD, SF
 9. Silvia Hrnková, MUDr., 36 r., detská lekárka, Prievidza, Svätoplukova ulica 12, ANO, DSS, HZD, SF
 10. Gejza Ilčík, 56 r., podnikateľ, Prievidza, Ulica A. Bernoláka 8, SZ
 11. Branko Jašš, Ing., 42 r., podnikateľ, Prievidza, Ulica energetikov 25, SMER, SNS
 12. Ján Kotian, 53 r., stavebný technik, Prievidza, Mariánska ulica 13, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 13. Jozef Krško, 51 r., vedúci stávkovej kancelárie, Prievidza, Na karasiny 9, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 14. Jaroslav Mäsiar, 27 r., obchodný riaditeľ, Prievidza, Na karasiny 55, ANO, DSS, HZD, SF
 15. Peter Milistenfer, 27 r., študent, Prievidza, Nad terasami 8, nezávislý kandidát
 16. Slavomír Mjartan, 50 r., tech.hosp.pracovník, Prievidza, Makovického ulica 10, SMER, SNS
 17. Jozef Námešný, JUDr., 48 r., právnik, Prievidza, Smreková ulica 8, SMER, SNS
 18. Anton Páleš, 62 r., podnikateľ, Prievidza, Bôrová ulica 32, SLNKO
 19. Katarína Pápežová, 34 r., robotníčka, Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 29, KSS
 20. Róbert Pietrik, Bc., 32 r., štátny zamestnanec, Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 57, nezávislý kandidát
 21. Eleonóra Porubcová, Mgr., 40 r., učiteľka, Prievidza, Veterná ulica 12, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 22. Jana Rapantová, Ing., 43 r., podnikateľka, Prievidza, Ulica V. Benedikta 3, SZ
 23. Vladimír Revický, 51 r., podnikateľ, Prievidza, Koncová ulica 48, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
 24. Marta Zubáková, Mgr., 57 r., učiteľka, Prievidza, Ulica energetikov 9, SLNKO

Späť na zoznam volebných obvodov

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza