O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebný obvod č. 5

V. VO - Veľká Lehôtka

Mestská volebná komisia Prievidzi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Michal Borko, 69 r., dôchodca, Prievidza, Roľnícka ulica 26, KSS
  2. Eva Henčelová, Mgr., 56 r., kultúrny pracovník, Prievidza, Podhorská ulica 91, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
  3. Margita Košová, 63 r., dôchodkyňa, Prievidza, Uhlištná ulica 31, SLNKO
  4. Juraj Ohradzanský, 44 r., technik, Prievidza, Uhlištná ulica 21, SMER, SNS
  5. Peter Valach, 48 r., dispečer, Prievidza, Viničná ulica 2, nezávislý kandidát

Späť na zoznam volebných obvodov

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza