O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebný obvod č. 6

VI. VO - Malá Lehôtka

Mestská volebná komisia Prievidzi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Katarína Čičmancová, 44 r., živnostník, Prievidza, Ulica F. Hečku 60, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
  2. Jozef Čičmanec, 31 r., manažér, Prievidza, Ružová ulica 23, nezávislý kandidát
  3. Pavel Juriš, Ing., 58 r., riaditeľ, Prievidza, Nábrežie A. Kmeťa 22, SMER, SNS

Späť na zoznam volebných obvodov

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza