O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Kandidáti na primátora mesta Prievidza

Mestská volebná komisia Prievidzi podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Ján Bodnár, Ing., 45 r., primátor mesta, Prievidza, Dlhá ulica 14, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, KDH, S.O.S.
  2. Vladimír Jánoš, PaedDr., 38 r., poslanec NR SR, Prievidza, Svätoplukova ulica 13, SMER, SNS
  3. Katarína Macháčková, JUDr., 36 r., advokátka, Prievidza, Ulica B. Björnsona 22, nezávislý kandidát
  4. Juraj Meliško, Bc., 34 r., súdny exekútor, Prievidza, Lúčna ulica 43, nezávislý kandidát
  5. Anton Pišta, Ing., 45 r., strojný inžinier, Prievidza, Ulica A. H. Gavloviča 22, nezávislý kandidát

Späť na zoznam volebných obvodov

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza