O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Otvorený list pre budúceho primátora mesta Prievidza
a pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Vážený pán primátor,
vážení poslanci!

My, mladí ľudia žijúci v meste Prievidza Vás žiadame:

  • Zabudnite na stranícke tričká, škriepky a hádky. Príďte medzi nás, dvere sú otvorené, a my Vás radi privítame s úsmevom.
  • Tu žijeme. Nechceme hľadať iný domov. Nezabúdajte, že pri jeho spravovaní Vám pomôžeme.
  • Ak ste si nás už adoptovali do svojich volebných programov, porovnajte ich a vypracujte pre nás spoločnú koncepciu podpory detí a mládeže v meste Prievidza. Bude to pre nás signál, že Vám "rozhádaným rodičom" nehrozí rozvod. Máte nás, svoje deti. Tak nám ukážte, že dokážete riešiť vzniknuté situácie dohodou a pracovať aj v prospech nás. Mladým treba najviac pomáhať, keď začínajú. Chceme raz svojim deťom začať odovzdávať Vašu múdrosť. Tak sa snažte, aby sme mali čo odovzdať.
  • Pomôžte začínajúcim mladým rodinám v meste Prievidza v otázke bývania, s ambulanciami detského lekára a profesionálneho psychológa. Pomôžte riešiť nezamestnanosť, kriminalitu, drogovú závislosť a slabú informovanosť nás - Vašej mládeže!

Venovali ste nám dobu plnú starostí a problémov. Pomôžte nám ich riešiť. Aby Vaše deti a Vaši vnuci nemuseli žiť kdesi pod mostom, ak už doma pre nás nie je miesto.

Nezabudnite, že žijeme v našej Prievidzi.<
Nezabudnite, že vieme odpustiť chyby, ale nie ľahostajnosť!

Prajeme Vám i sebe šťastné Vianoce a veríme, že darčeky už máte nachystané na celé štyri roky dopredu. Želáme Vám, aby ste vďaka sebe stretávali usmiatych ľudí.

V Prievidzi dňa 27. októbra 2006


pątros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza