O samospráve
Kandidáti
Monitoring sµubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísµub
Otvorený list primátorovi

MEGAPárty

plagát megapárty

Na stiahnutie

Anketa - vstupenka na MEGAPÁRTY Stiahnu» DOC

p±tros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza