O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebné programy pre mladých

Kandidáti na post primátora Mesta Prievidza

Katarína Macháčková

Meno a priezvisko:
JUDr. Katarína Macháčková
Vek:
36 rokov
Povolanie:
advokátka
Adresa:
B. Bjornsona 128/22, Prievidza
Telefón:
046/5421 808
E-mail:
machackova.katarina@stonline.sk
www stránka:
-
Člen politickej strany alebo koalície, za ktorú kandidujem:
Nezávislá kandidátka

Prečo som sa rozhodol/a kandidovať na post primátora Mesta Prievidza?
Dôvodom môjho rozhodnutia kandidovať je presvedčenie, že v našom meste je potrebná zmena, ktorej výsledkom bude, že záujem a potreby občanov budú prvoradé. Chcem dokázať, že v komunálnej politike má miesto človek, ktorý vie, čo chce, ako to chce urobiť a to všetko bez toho, aby "stratil tvár".

Čo by som chcel/a ako primátor Mesta Prievidza dosiahnuť?
Ako primátorka mesta by som chcela dokázať, aby sa Prievidza stala mestom, v ktorom ľudia radi žijú, sťahujú sa sem a hlavne majú kvalitný život.

Čo podľa mňa mladí ľudia v meste Prievidza najviac potrebujú?
Najviac potrebujú, aby zo strany mesta boli podporované také aktivity, ktoré by ich zaujali a vtiahli do diania v meste. Potrebujú ďalšie priestory, kde by sa mohli stretávať (aj v jednotlivých mestských častiach) a nové atraktívne športoviská.

Čo by som chcel/a pre mladých ľudí v meste Prievidza urobiť?
Podporím vznik nových aktivít - súťaží, ktoré by sa mohli realizovať pod záštitou primátora mesta (tanečné, spevácke, športové ...). Podporila by som možnosť bezplatného časovo obmedzeného prístupu na internet a bezplatného množstvom obmedzeného fotenia materiálov pre školské potreby.

Ako budem komunikovať s mladými ľuďmi počas môjho funkčného obdobia?
Okrem osobných stretnutí iniciovaných z mojej strany alebo zo strany mladých ľudí mám záujem vytvoriť www stránku primátorky mesta, kde ma kedykoľvek môžu mladí ľudia osloviť a pýtať sa. Budem sa tešiť na ich názory, otázky a podnety.

Späť na zoznam primátorov
pątros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza