O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Volebné programy pre mladých

Kandidáti na post primátora Mesta Prievidza

Juraj Meliško

Meno a priezvisko:
Juraj Meliško
Vek:
34 rokov
Povolanie:
súdny exekútor
Adresa:
Lúčna 43/3, 971 01 Prievidza
Telefón:
-
E-mail:
jurajmelisko@zoznam.sk
www stránka:
-
Člen politickej strany alebo koalície, za ktorú kandidujem:
Nezávislý kandidát
Kandidujem za volebný obvod:
I.

Prečo som sa rozhodol/a kandidovať na poslanca MsZ v Prievidzi?
Možnosť podieľať sa na rozhodovaní o základných otázkach života mesta.

Čo by som chcel ako poslanec MsZ v Prievidzi dosiahnuť?
Podieľať sa na rozhodovaní o základných otázkach života mesta.

Čo podľa mňa mladí ľudia v meste Prievidza najviac potrebujú?
- Realizáciu projektov zameraných na využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže.
- Získavanie a poskytovanie informácií.

Čo by som chcel/a pre mladých ľudí v meste Prievidza urobiť?
- Podieľať sa na projektoch zameraných na využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže .
- Podporovať účasť mládeže pre život v samospráve.

Ako budem komunikovať s mladými ľuďmi počas môjho funkčného obdobia?
Prostredníctvom občianskych združení, nadácií a inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou.

Späť na zoznam primátorov
pątros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza