O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

Verejné prísľuby kandidátov na post primátora a poslancov MsZ Prievidza


Môj verejný prísľub:

Mám záujem urobiť všetko preto, aby sa naše mesto stalo atraktívnym a príťažlivým nielen pre mladých ľudí, ale všetkých občanov mesta. Cítim vôľu, silu a presvedčenie, že dokážem byť novou silou, ktorá zmení nesprávne, ponechá správne a vytvorí nové pozitívne, ktoré prinesie prospech všetkým.

JUDr. Katarína Macháčková


Môj verejný prísľub:

Svoj sľub stredoškolského učiteľa vo výchove a vzdelávaní chcem rozšíriť na poslanecký sľub v konaní poslanca v prospech každodenného života spoluobčanov mesta. V ich mene chcem pracovať v poslaneckom zbore a im sa zodpovedať.
"Svojou prácou poslanca za prejavenú dôveru v moju osobu vo voľbách."

Ing. Anton Špeťko


Môj verejný prísľub:

Počas svojho volebného obdobia sa zaväzujem realizovať v najväčšom možnom rozsahu uvedené body môjho volebného programu.

Juraj Ohradzanský


Môj verejný prísľub:

Počas doterajšieho poslancovania a aj pre budúcnosť pre mňa platí stále len jedno :
NESĽUBOVAŤ, ALE KONAŤ!

Helena Dadíková


Môj verejný prísľub:

Budem podporovať a podieľať sa na projektoch zameraných na využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže a podporovať účasť mládeže pre život v samospráve.

Juraj Meliško


Môj verejný prísľub:

Mám 29 rokov. Som mladý človek. Nie som zaťažený minulosťou, škandálmi ani honbou za majetkom. To ma robí slobodným. Môj verejný prísľub Vám ponúkam v slovách veľkého otca slovenského národa, M. R. Štefánika, ktorý raz povedal:

"Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel"
a ja chcem!

Michal Dobiaš


Môj verejný prísľub:

Budem sa usilovať, aby prímestské časti pokračovali v tradícii vidieckeho života, ľudových remesiel, kultúry. Podporovať záujmové združenia pre tento účel.

Ing. Martin Drozd


Môj verejný prísľub:

Prvoradý je občan, jeho návrhy, námety a požiadavky, ktoré ako poslanec musím presadzovať v MsZ a realizovať ich.

Margita Košová


Môj verejný prísľub:

Prvoradý je občan, jeho návrhy, námety a požiadavky, ktoré ako poslanec musím presadzovať v MsZ a realizovať ich.

Ing. Adriana Ledecká


Môj verejný prísľub:

Sľubovali nám do teraz. Aj ja som veril, ale každému z nás pretečie pohár trpezlivosti a tak dosť bolo klamstva, je čas na ZMENU! Sľúbiť a splniť len reálne!

Martin Majdan


Môj verejný prísľub:

Prijímať také rozhodnutia, ktoré budú zlepšovať kvalitu života občanov Prievidze.

Ing. Eva Pagáčová


Môj verejný prísľub:

  • Ako nezávislý kandidát nie som podriadený politickej poslušnosti a osobným záujmom jednotlivých politický strán. V prvom rade chcem zastupovať obyvateľov.
  • Vybudovanie vôbec prvého detského ihriska v Prievidzi.
  • Pôsobenie na Mestskú políciu, aby plnila v prvom rade svoju hlavnú úlohu poriadkovej polície (vandalizmus, drobné krádeže na zaparkovaných autách, a pod.) a nie úlohy dopravnej polície (radar)
  • Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému kontroly poriadku Mestskej polície.
  • Snažiť sa vyriešiť parkovanie motorových vozidiel, vybudovaním nových parkovacích miest, prípadne garáži (odstrániť nebezpečné parkovanie na hlavných cestách, ktoré ohrozuje nielen parkujúcich, ale aj ostatných účastníkov premávky).
  • Riešenie dopravnej situácie: vybudovanie nových priechodov pre chodcov novými technológiami, hlavne pri školách a škôlkach. Používanie nového dopravného značenia napr. "Pozor meranie rýchlosti", alebo použitie stacionárnych radarov s ukazovateľom aktuálnej rýchlosti vozidla, tak ako je to zaužívané v Čechách a v Rakúsku.
  • Zvýšiť kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s majetkom a financiami mesta.
  • Pokúsiť sa získať dotácie z eurofondov na rozvoj mesta.
  • Rozvoj bytovej výstavby v meste stavbou nielen sociálnych bytov, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta.

Bc. Róbert Pietrik


Môj verejný prísľub:
Keďže dnes je veľmi populárna veta "Nikto Vám nemôže toľko dať, ako Vám ja môžem sľúbiť", nechcem Vám sľubovať žiadne vzdušné zámky.
Čo však môžem sľúbiť je poctivá práca v prospech všetkých občanov.

Milan Simušiak


Môj verejný prísľub:
Spolupráca s mladými ľuďmi prostredníctvom komisie pre mládež a šport, komisie kultúry MsZ na strane jednej a prostredníctvom MLADÉHO PARLAMENTU na strane druhej.
Podporovanie výstavby ale aj údržby športovísk (ihriská, cykl. chodníky, skate parky atď...).

Tibor Tulikpątros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza