O samospráve
Kandidáti
Monitoring sµubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísµub
Otvorený list primátorovi

Volebné programy pre mladých

Kandidáti na post primátora Mesta Prievidza Zoznam volebných programov
Kandidáti na post poslancov MsZ Prievidza Zoznam volebných programov


p±tros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza